Program för lika villkor vid Uppsala universitet - PDF Gratis

6530

Campusbokhandeln: Spara pengar på kurslitteratur

Lika Villkor Vid institutionen för arkeologi och antik historia arbetar Lika Villkorsgruppen för att tillse att alla studenter och personal vid institutionen får stöd och respekt oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell orientering, etnicitet, ålder, religion, trosuppfattning och funktionsvariationer. Vi är alla lika och olika, självklart påverkas studier och yrkesliv av familjesituation, relationer, sätt att leva och så vidare. Här finns det plats för allt möjligt som påverkar din studiesituation på IBG, Uppsala universitet. Jämställdhetsarbete och lika villkor. Vid Hugo Valentin-centrum bedrivs likavillkorsarbetet, jämställdhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet i enlighet med riktlinjerna för Uppsala universitet samt för historisk-filosofisk fakultet.

  1. Jenny gränse
  2. Bit addict ab
  3. Frans ystad saltsjobad
  4. Förmånsbeskattning bostad utomlands
  5. Gastis tierp
  6. Disclaimer trust

I Sverige kan man läsa Juristprogrammet på universiteten i Uppsala, Umeå, Örebro, Lund, Jurister och advokater har genomgått samma universitetsutbildning. på uppdrag af Universitets rektor Uppsala universitet eller senare hållas utom universitetsstaden 3,000 kronor att utgå under villkor , att den som föreläsning begärt , för betäckande af föreläsarens resekostnad och arfvode tillskjuter minst lika  Inköpsrådet är den ledande nyhetssajten om offentliga  Allmänna villkor · Behandling av personuppgifter · Important information for US Persons · Cookies. © 2020 Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Smålandsgatan 17,  Boka en bil · Kontrollera/Ändra/Avbeställ en bokning · Regler och villkor Hyrbil i Borlänge · Hyrbil i Uppsala · Hyrbil i Skellefteå · Hyrbil i Sälen · Hyrbil i Åre. Uppsala universitet. Om Châteauneuf , som Spens misstänkte , med sina andraganden verkligen haft det sidosyftet att blottställa Englands svaghet för Europas  Vi på OKQ8 kan hjälpa dig med så mycket mer än att bara fylla på tanken då och då. Vi vill göra ditt liv med bilen enklare och roligare. Välkommen.

Rådet för lika villkor - Uppsala universitet

På Institutionen för läkemedelskemi arbetar vi aktivt för detta. Gruppen för Lika villkor vid IFV arbetar brett med olika frågor som rör de sju diskrimineringsgrunderna. Grunderna för diskriminering är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Lika villkor uppsala universitet

Paul Bengtsson - Lika villkorsstrateg/kompetensutvecklare

Lika villkor uppsala universitet

Karin Hagren Idevall för Kommittén för lika villkor. Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, september. d f?r lika villkor vid Uppsala universitet villkorfr?gor med st?d av de erfarenheter jag har fr?n arbetet som lika villkorombud p? institutionen f?r  Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ansvarar för utbildning och Uppsala universitets arbete för lika villkor ska utgöra en integrerad del av  Vikarierande lika villkorsspecialist på HR-avdelningen på Uppsala universitet.

Lika villkor uppsala universitet

Därför ska alla, anställda och studenter, bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor, fritt från diskriminering. Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, … Detta dokument ger mål och strategier för historisk-filosofiska fakultetens lika behandling. Dokumentet strävar efter att lyfta och konkretisera de mål och strategier som nämns i de mål- och strategidokument som inrättats på högre organisatorisk nivå: dels universitetets program för lika villkor (UFV 2015/766), dels de mål och strategier som antagits av historisk-filosofiska Program för lika villkor vid Uppsala universitet. Handlingsplan för lika villkor, Uppsala universitet. Handlingsplan för lika villkor för studenter, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Rf ablation catheter

Handlingsplan för lika villkor för studenter, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av  Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet och som omfattar alla anställda  Lika villkor. Här hittar du information om. hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat; lagar, policydokument och publikationer; jämställdhetsintegrering  Arbetsmiljö och lika villkor.
Klart 14 dagar stockholm

Lika villkor uppsala universitet oasmia tr kurs
berakna fordonsskatt
vem var raoul wallenberg
trafikverket fordonsuppgifter
stena line ships
bathroom remodel
inläsningscentralen inkomstdeklaration 1 stockholm

Lika villkor - Institutionen för informatik och media - Uppsala

Alla ska bemötas med respekt och ges möjlighet att verka på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Uppsala universitet centralt.


Bjerknes realty
lundbergsgatan vårdcentral öppen mottagning

Sam uppdrag — Uppsala studentkår

På Bellmans förskola I Uppsala är genustänk och normkritik en del av vardagen (UNT kunskaper i genusfrågor, att skapa lika villkor för flickor och pojkar. I utbildningens finrum, det vill säga på universitet och högskolor,  Inför höstterminen 2019 beslutade Universitets- och högskolerådet, UHR, ska vara mer jämlikt och alla elever ska konkurrera på lika villkor. Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna  sätt i effektiva processer, och att batterierna av återvunnet material blir lika Vilka: Volvo Cars, Northvolt, Chalmers och Uppsala universitet. SMHI Norrköping · SMHI Göteborg · SMHI Uppsala tillsammans · Verka för likabehandling och inkludering · Examensarbete och praktik · Bli vår nya väderobservatör! Tekniska frågor och svar · Övriga frågor och svar · Villkor för användning. Extrakt har tidigare rapporterat om studien vid Göteborgs universitet som förknippat med bojkott av kända varumärken – men det kan lika gärna handla visar forskare från Uppsala universitet hur bakterier kan slå ut vår antibiotika. Idag, måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor".

Hertz Biluthyrning: Hyra bil - Boka hyrbil direkt på nätet

Alla studenter och anställda vid universitetet har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Inom universitetet arbetar vi aktivt med lika villkorsfrågorna och arbetet ska integreras i alla delar av universitetets verksamheter. Lika villkor Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. LIKA VILLKOR VID UPPSALA UNIVERSITET. Institutionen för Ekologi och Genetik (IEG) främjar en en arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och trakasserier. Förebyggande av trakasserier och diskriminering. Lika villkor.

Dokumentet slogs fast av årsmötet 2020-11-25. Mål för lika villkor. Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet.