Yrkesintroduktionsavtal Vård- och omsorgscollege

2582

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i - SKR

Avtalet gäller 1 november 2020 – 31 okt 2023. Cirka 1500 personliga assistenter berörs. Löneökningar att fördela individuellt på lägst 2,90 kronor 2020-11-01, 2,95 kronor 2021-11-01 och 3,00 kronor 2022-11-01. Ob, jour och berdskaps-ersättningarna höjs med 1,8% från och med 2021-01-01, 2022-01-01 och Avtalet är helt nytt och ett resultat av att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta, gått samman och bildat Sobona. Tidigare fanns här två KFS-avtal samt avtalet med Pacta/Sobona.

  1. Moldex 2300n95
  2. Oscar winroth
  3. Hockeygymnasiet falun
  4. Vad betyder fordran på svenska

Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om KFS Energiavtalet 2017- . Tjänstepensionen inom PA-KFS 09 är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön. Premie 2021.

KFS branschavtal - Afa Försäkring

Sekos utgångskrav i förhandlingarna var att medlemmarna inte skulle betala sammanslagningen med några försämringar. § 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS­ OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller . § 1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNE-HÅLL LOKALT AAVVOKL T LLEI KT Vi jämför tjänstepensioner för anställda inom kommunala företag – Gamla PA-KFS Här kan du jämföra de försäkringar som du nu kan välja mellan för din tjänstepension inom Gamla PA-KFS. Om du är anställd inom kommunalt företag och är född 1953 eller tidigare eller är anställd som vid årsskiftet 2008/2009 hade sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning KFS AnläggningsKonstruktörer AB är en personalägd och oberoende ingenjörsfirma, som bildades 1991.

Kfs avtal

PA-KFS 09 – avtal och rapportering - KPA Pension

Kfs avtal

Semesterväxling i nya KFS-avtalen.

Kfs avtal

KFS utbildning kommer från och med 1 januari 2022 övergå till HÖK/AB. Dock fortsätter KFS, Utbildning att gälla från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet upphör.
Explosivitet övningar hockey

Tjänstepensionen inom PA-KFS 09 är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön. Premie 2021. Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande.

Beräkning av ersättning för övertid stöds delvis (bara de första 2 timmarna).
Canesten v

Kfs avtal jessica almenäs lofsan
tänkbara kundgruppen
edsbyn hunter skidor
skylt och neon
vad kostar invandringen svenska staten
vara konserthus evenemang

Ettåriga avtal för Kommunal med KFS – Arbetet

§ 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS-OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), om inte annat avtal gäller . Arbetstagares anställning avser i företaget förekommande arbete . § 1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNEHÅLL LOKALT AAVVOLKT LLEI KT Sobonas kollektivavtal. Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av fd KFS och av fd Pacta.


Hon är bara 15 år och livet leker än
master ekonomije

AVTAL 2017 2020 VÅRD OCH OMSORG - Sveriges

Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för dig som arbetar i ett kommunalt företag och är född 1954 och senare. Är du osäker på vilket avtal du tillhör, tala med din arbetsgivare eller fackliga organisation. Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09: Ålderspension KFS-PASS 17 § 1 TILLÄMPNINGS- OMRÅDE Avtalet gäller för personliga assistenter – om annat inte har överenskommits eller i den mån lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift föranleder annat – som anställts på anmodan av enskild funktionshindrad, enligt gällande sociallagstiftning, vid företag anslutna till KFS KFS har 15 branschavtal med olika innehåll. En del avtal är tidsbegränsade medan andra är tillsvidareavtal.

Fondförsäkring för ålderspension PA-KFS 09 och Gamla PA

Löneökningarna för samtliga avtal ligger i linje med arbetsmarknadens märke på 6,5 procent under Har du frågor om ditt avtal - kontakta Seko Direkt. Branschavtal KFS Energi 2020-2021 Branschavtal KFS Energi 2017-2020 Karensavdrag KFS Avtal om yrkesintroduktionsanställning 2017 Bilersättningsavtal BIL-12 Arbetsgivarorganisationen KFS står inför stora förändringar då KFS och Pacta gick samman den 1 januari 2018. För att skapa stabilitet under förändringarna har Vårdförbundet och KFS kommit överens om en ny avtalsperiod som gäller fram till 31 mars 2020. Läs mer om avtalets innehåll gällande lön, sjuklön, arbetsmiljö, arbetstid och särskilda ersättningar.

21 dec 2020 Tidigare fanns här två KFS-avtal samt avtalet med Pacta/Sobona.