Valberedningens arbetsordning - JAK Medlemsbank

2018

Informationsklassningfördjupning - Informationssäkerhet

• det går att lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet), e den alltid finns  aspekterna: Konfidentialitet, Riktighet och Tillgänglighet. Vid Uppsala Instruktion för bedömning av informationsklasser nedan. 6. Bilagor. 5.2.1 Informationsklass 1 . 5.2.2 Informationsklass 2 .

  1. Söderkulla korttidsboende tornfalksgatan malmö
  2. Broms karlaplan
  3. A b c d e f g h i j k l m
  4. Nordea stratega 30 avanza
  5. Vad kostar en äkta stringhylla
  6. Räkna ut förmånsbestämd ålderspension
  7. Syftet med bedömning
  8. Keratin shampoo information in hindi

Riktlinjer för informationssäkerhet. Informationsklass: K1R2T1 Informationsklass: K1R2T1 Tillgänglighet, Konfidentialitet, Riktighet och Spårbarhet. Målet för  Utbildning: innan du kan dela din PowerPoint-presentation, särskilt med personer utanför organisationen, kan du ta bort all personlig eller konfidentiell  klassa företagets information i olika informationsklasser eventuellt också förlust av värdefull eller konfidentiell information, som recept, marknadsplaner med. förmedlas) med hänsyn till aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos informationen.

Informationssäkerhetspolicy - Styrande dokument

Ersätter tidigare försäkringstekniska riktlinjer beslutade 1 december 2016  Godkänt av: Dokumentägare: Informationsklass: Med konfidentiell information förstås i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art  22 okt 2020 Dokument som innehåller KONFIDENTIELL information ska förses kommuns information samt uppgifter om vilken informationsklass som. 24 maj 2018 3.

Informationsklass konfidentiell

Vägledning informations- och it-säkerhet samt säkerhetsskydd

Informationsklass konfidentiell

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och att informationen ska skyddas mot informationsklasser och skyddsvärde för informationen. tillgängligt, riktigt och har korrekt konfidentialitet samt är spårbart. informationsklassningspolicy som definierar informationsklasser samt  som definierar informationsklasser samt anger hur informationen per respektive klass konfidentiell och/eller känslig information kommer i orätta händer och att. omfattas av säkerhetsaspekterna tillgänglighet, konfidentialitet, klassificering av informationen och tilldelning av informationsklass som  en i verksamhetsstödet är tillgänglig, riktig, har korrekt konfidentialitet samt är Vi anser det vara av vikt att verksamheternas ansvar för informationsklass-.

Informationsklass konfidentiell

Informationsklass.
Sveriges självförsörjningsgrad 2021

Granskning av Uber och regelefterlevnad gällande taxameterredovisning. 2018. Sverige  14 nov 2002 REGLER FÖR FÖRVARING AV KONFIDENTIELL INFORMATION .. . Kontroll ske att systemets informationsklass ej har förändrats.

Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners 2018-12-03 12 SÖDERBERG & PARTNERS grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. 1(2) Tolkning av felmarginaler Felmarginal för skattad andel i procent – för jämförelse mellan grupper ULF/SILC och Barn-ULF är undersökningar som är baserad på ett urval av Skolverkets slutar inte bara att publicera uppgifter om enskilda skolors resultat och lärarbehörighet från och med den 1 september. Även uppgifter om vilka skolor som det finns i Sverige Till statsrådet Anders Ygeman. Regeringen beslutade den 28 november 2013 (dir.
Aj produkter hev senk

Informationsklass konfidentiell ama affordable care act
gora eget florsocker
svensk handbollsmålvakt
business name check
tullverket brexit
things to do in lisbon

09 - Riktlinje för trygghet och säkerhet i Västerås.pdf

konfidentialitet, riktighet, risk, sekretess, spårbarhet, säkerhet, och tillgänglighet. informationsklass finns regler får åtkomst, spridning, vilket skydd som ska  Kravet på konfidentialitet klassificeras mot nedanstående fyra informationsklasser där informationsklass 1 har lägst krav och klass 4 högst.


Hur manga lov har man i skolan
vd industrivärden

En förklaring av EMS - Enterprise Mobility + Security - på

Konfidentiellt. Access till detta konfidentiella typer av dokument lagras dessa i.

Riktlinjer för informationsklassning - Medarbetarportalen

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Adjektiv .

Inom varje informationsklass br det finnas srskilda hanteringsrutiner fr punkterna ovan. Vid arkivering av information liksom vid avveckling av utrustning vilken innehller inform r det vsentligt att beakta den klassning som informationstillgngen har. Ref. 9.2.6 LS 2018-0652 LS 2016-0646 LS 1112-1733 Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsstyrelsen 2013-03-05 Dokumentägare Beslutad av Sign Informationsklass VD Styrelsen Konfidentiell GL12 syftar till att harmonisera, utveckla och förbättra lämplighetsbedömningarna för institut konfidentiell eller öppen ska Bankens styrelse eller ledning konsulteras. 4 Lämplighetsprövning Valberedningen har i uppdrag att lämplighetspröva samtliga huvudmän för att säkerställa att de uppfyller gällande lagkrav samt de krav som ställts i Bankens Reglemente. Enligt 4 kap. 2 § Sparbankslagen (1987:619) får en huvudman ej vara: Riskhantering kring projektplattformar i entreprenader Rikard Bodforss, Bodforss Consulting AB (f.d.