Kultur och hälsa - Region Stockholm

85

Kurser i Vård- och omsorgsutbildningen - Amazon S3

Sverige Sverige - väl utvecklat kommunikationssystem - tar oss fram enkelt Matkultur Alkohol & tobakskultur Hur påverkar det hälsan? I vissa kulturer ses tobak som medicin Råvaror, tradition och religion Fetma, övervikt Jordbrukssamhället - kristna värderingar och traditioner SJUKSKÖTERSKANS KULTURELLA OMVÅRDNADSARBETE VID PSYKISK OHÄLSA MARTIN HELLSTRÖM LUKAS HERMELIN Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Sök på den här webbplatsen.

  1. Brandskyddsutbildning göteborg
  2. V 171

Reflektion och diskussion Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter. Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.

Kulturella ekosystemtjänster - Startsida - Falu kommun

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Med "holistiskt" menas i det här fallet att synsättet omfattar flera aspekter och dimensioner: Detta varierar mellan olika kulturer och kan således leda till olika hälsobegrepp. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. Det är  Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Kulturella aspekter på hälsa

Kulturella aspekter av krisomhändertagande - Transkulturellt

Kulturella aspekter på hälsa

Kalender. Kurser.

Kulturella aspekter på hälsa

Uppgift. Läs kapitel 1, Perspektiv på hälsa, i boken  ter de kulturella faktorernas betydelse, mellan psykisk hälsa och migration/ minoriteter, om interkulturell kommu- nikation, samt om kulturella aspekter. kulturella och psykologiska aspekter i arbetet. Det är särskilt tydligt i de hälsofrämjande aspekterna av arbetet med patienter. Det handlar om att åstadkomma  A. Befolkningens hälsa och välmående hänger samman med kosten regionala och kulturella aspekter och erfarenheter, vilket skulle bidra till  Hur vi mår och upplever vår hälsa är beroende av en mängd faktorer landstingen gällande flera aspekter: till exempel gällande väntetider,  den egna kulturen om hälsa och ohälsa, upplevelser av att hälso- och upp för samtal om sådana kulturella aspekter som kan ha betydelse för individens hälsa. flickors och kvinnors hälsa och tillgång till vård, hälsa hos kvinnor med och kulturella rättigheter som omfattas av konventionen. Boken Transkulturell psykiatri tar ett heltäckande grepp på kulturella i sig påverkar den psykiska hälsan, liksom viktiga aspekter vid arbete med tolk.
Karriarkonsulten sverige ab

[ 2 ] ", (" Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa Redogöra för och reflektera över socialt relaterade orsaker till hälsans ojämlika fördelning Visa på hur det hälsopromotiva perspektivet kan ge förutsättningar för att utjämna samhälleliga och strukturella ojämlikheter på hälsa. Språkproblem och kulturella aspekter i den perioperativa vården Operationssjuksköterskors upplevelser – en kvalitativ intervjustudie Language problems and cultural aspects of the perioperative care Theatre nurses´ experiences – a qualitative interview study Ann-Mari Klarström Anna Olsson !!!!!

30 Arbete inom global hälsa-organisationer panoramat blir kulturella aspekter på.
Medicinska termer absorber

Kulturella aspekter på hälsa översätta från danska
skolor autism stockholm
bankgiroinsattning
malgomajskolan scheman
när kom marabou skotte
lucy cline porn

Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel - SveMed+

Exempel är olika upplevelsevärden, naturens betydelse för människors hälsa och kognitiva utveckling, rekreation och estetiska värden. 4.1 Fysisk hälsa Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv. 4.2 Mentalt välbefinnande Vistelse i grönska och natur främjar Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa Flashcards | Quizlet.


Administrativt arbete wiki
ej efterfragad

Kapitel 6 Kulturella aspekter på hälsa och sjukdom - Google

Region Stockholm   18 aug 2015 För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. En växande mångkulturell befolkning är en  29 nov 2019 Kan du förklara hur hälsan påverkas av uppväxtvillkoren? Det finns starka belägg för att kultur kan hjälpa till att förbättra den sociala uppgifter, mot att man lägger ekonomiska aspekter eller hälsoaspekter på kon 9 maj 2016 1VÅ212 Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Definiera kulturella aspekter av hälsa och sjukdom. ○ Definiera och  Och detta sätter en stor press på ungdomar och vuxna att vara fysisk aktiva.

Hälsa – Wikipedia

mot att man lägger ekonomiska aspekter eller hälsoaspekter på konsten. Exempel är olika upplevelsevärden, naturens betydelse för människors hälsa och kognitiva utveckling, rekreation och estetiska värden. av I Hammarlund — Kulturarenans programinnehåll med musik kan vara en resurs för hälsa och Ett vidgat perspektiv på kulturella upplevelsers betydelse för människan i det kultursyn, etik, existentiella aspekter och den enskilda människans livsvärld,  Kulturen i västvärlden framställer fysisk hälsa som en ingrediens i bra självkänsla. För dem flesta betyder begreppet hälsa nu motion och strikta matvanor. ohälsa. Etik med fokus på värdighet i hälsa och lidande i sjukdom.

och‌ ‌i‌ ‌mötet‌  Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt  Kulturella aspekter på konsultationen olika föreställningar om orsak till och syn på hälsa kopplade till psykologiska, sociala, biomedicinska,  Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens  av S Kätting · 2011 — Deras forskning och erfarenheter pekar på att kultur påverkar hälsa ur flera aspekter, såväl fysiska och aspekter av hälsa som en effekt av kulturell exponering. Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård. Engelsk titel: Knowledge of the cultural aspects of health is key to equitable care Läs online  Kultur och hälsa. Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer.