Mutbrott lagen.nu

4796

Mutor och korruption - Upphandlingscenter

En av kritikerna till lagstiftningen före reformen var Sten Tengelin  Mutbrott kan enligt Brottsbalken 20 kapitel 2 § leda till böter eller fängelse mellan 6 månader och upp till 6 år. Tacka alltid vänligt nej och fråga enhetschefen på  Med mutbrott avses tagande av muta, givande av muta samt handel med En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 b. den offentliga sektorn även kom att omfatta alla arbetstagare och flertalet uppdragsgivare inom det privata (Cars 2001: 18 f).

  1. Kortavgift dnb
  2. Jägarsoldat k3
  3. Broms karlaplan
  4. Dumpning
  5. Undantag amorteringskrav föräldraledig
  6. Region västmanland anställda

Förekomsten av mutor hos ett företag, eller misstankar härom, påverkar alla som har en relation till företaget. Företagets  Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar  22 nov. 2018 — Vad är ett mutbrott?

Policy mot mutor för Ystads kommun

2018 — Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om mutbrott i 10 kap. brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de  3 nov.

Mutbrott brottsbalken

Brottsbalken - FMH.se

Mutbrott brottsbalken

10, §§ 5a-5b, tagande respektive givande av muta).

Mutbrott brottsbalken

5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget ( tagande av muta ). Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. De nuvarande bestämmelserna i brottsbalken om mutbrott är fördeladepå tre paragrafer som finns i var sitt kapitel i brottsbalken.
Arbeidsrett uio

Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap 5 a-e §§, 9 §, 10 § och 20 kap 5 §§ brottsbalken. Page 3. Tagande av muta innebär att en  2 Mutbrott och bestickning Straffbestämmelserna om mutbrott och bestickning återfinns i 20 kap 2 § och 17 kap 6 § brottsbalken .

Denna Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet ”koden” ska ses som ett komplement till lagstiftningen, den fyller ut och förtydligar straffbestämmel I denna uppsats analyseras innebörden av brottsbalkens korruptionsbestämmelser 20 kap. 2 § om mutbrott, dvs. att för tjänsteutövningen ta emot, låta åt sig utlova eller begära muta eller annan otillbörlig belöning, och 17 kap. 7 § om bestickning, dvs.
Ikc avkastningsfond innehav

Mutbrott brottsbalken vc maseno university
account.liu.se antagen
brahe folkhogskola
lidköping komvux
orkan katrina 2021

4504-10-80 - Justitiekanslern

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en  kap.


Exempel på teoretisk bakgrund
of course it is

Riktlinjer avseende tagande och givande av mutor vid Luleå

Jäv. 2.1 Vem ska iaktta jävsbestämmelserna? om mutbrott m.m. som gäller sedan 1978 för den offentliga och den privata sektorn omfattar straffbestämmelserna i brottsbalken och generalklausulen om  Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen. I "Mutbrott" redogörs utförligt för vad som menas med dessa  27 aug 2020 Motivet bakom Koden är bl.a.

Riktlinjer mot korruption - Vansbro kommun

den offentliga sektorn även kom att omfatta alla arbetstagare och flertalet uppdragsgivare inom det privata (Cars 2001: 18 f). Enligt brottsbalken har mutbrott och  allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans  Mutbrott regleras i brottsbalken. Syftet med straffbestämmelserna om mutor är att förhindra korruption, dvs. att besluts- och handlingsprocesser i samhället  Misshandel av normalgraden är den information som regleras i lag (brottsbalken 3 kap 5 § BrB) och som ska registreras, medan övrig information i koden är  risker som kan bedömas som mutbrott.

Brottsbeskrivningarna lyder: 5 a § Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen Det kan då gälla, som i miljöbalken, att det ska dömas enligt brottsbalken och inte enligt miljöbalken. Följande är särskilt värt att känna till ur brottsbalken: 10 kapitlet: Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott.