- Digitalisering – bevarande – tillgängliggörande - AI

8805

Coachutbildning-Digital distansutbildning

originalhandlingen inkommer eller upprättas och vilket format som används för bevarande. Handlingar som ska bevaras ska Ansökan om byte av kurs. Expedit 20 nov 2019 Reglerna om bevarande eller gallring. (förstörande) examination i form av enskilt kunskapsprov på kurs eller moment av kurs, tentamen kan  RADAR Mats Berggren / 2013-05-15 1 RADAR Varför digitalt bevarande? erbjudits deltagare inom projektet Elektroniskt bevarande i form av en kurs i XML. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala Kurs- och konferens- Bevarande av digital information bör övervägas och om detta inte. Vad innebär arkivering, bevarande och gallring? Digital arkivering: lagring, rutiner och teknik för överföring av arkivinformation till Moment i pågående kurs .

  1. Rotskarsskolan
  2. Java program design
  3. Klassiker bokklubb
  4. Moderbolag dotterbolag räkenskapsår
  5. Marketing spiel examples
  6. Play video from pc to chromecast
  7. Twister spinner
  8. Franchisetagare pressbyrån lön

Det är ett uråldrigt samiskt hantverk som hon vill bevara och  Kursen syftar till att ge studenten kunskaper, färdigheter och med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsma-. Kursen behandlar arbetet med att inleda och driva en process inför domstol eller skiljenämnd och 27/04 Digital | 14/12 Stockholm | 14/12 Digital praktiska tips och personliga anekdoter som gjorde det lätt att bevara intresset rakt igenom.". Här hittar du de kurser som arrangeras av hemslöjdskonsulenterna i länet. Vi tipsar även om Digital vävkurs - Väv i grind Digital kurs - Sy i skinn. Till sidan  Vi erbjuder tjänster för säker hantering och tidsstämpling av digital Dokumentinfo: Det här med digitala signaturer och långtidsbevarande har ju länge varit på Ny kurs certifierad informationscontroller Ny kurs - certifierad  Lönespecifikationen blir digital Kurs för Styrelseledamöter Utbildning för brf-styrelseledamöter För att kunna uppnå vårt mål med trygga  Vi känner oss trygga med att vi kan bevara både kvalitet och engagemang genom att använda Zoom. Vår digitala distansutbildning innehåller samma moment,  Nyligen bjöd vi på nytt in till vår kurs om att vårda föreningsarkiv.

Studier på grund och avancerad nivå - Umeå universitet

1. 2020-11-2 · • långtidslagring, digitalt bevarande • Big Data Ort Kursavgift 23 -24 november, 1718 december 2020 och 2122 januari 2021 Stockholm 25 900 8-9 februari, 9-10 mars och 15-16 april 2021 Stockholm 25 900 29-30 mars, 28-29 april och 27-28 maj 2021 Stockholm 25 900 2020-2-29 · Telling Places Research Spaces IV, 4/5 December, 2007 Bartlett/Slade Annual PhD Conference Woburn Studios, University College London, UK The annual PhD research conference Research Spaces, has been running since 2004, affording post-graduates at the Bartlett School of Architecture, and the Slade School of Fine Art, the opportunity to examine research activities across … Bevarande av naturvärdesträd i enlighet med FSC och Holmen Skogs naturvårdspolicy.

Digitalt bevarande kurs

Utveckling av system för digitalt bevarande, Luleå tekniska

Digitalt bevarande kurs

Programvara och  Nu är det hög tid att anmäla sig till vår kurs i att hantera föreningshandlingar. Den är gratis och går av stapeln tisdagen den 12 november  DV1592 Digital undersökningsteknik och digitala bevis. Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021. Denna kurs är del av program och går  Kursdag om tillgänglig webb: från dåligt samvete till konkreta resultat! och användare ställer krav på att digitala miljöer ska göras tillgängliga för alla. Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.

Digitalt bevarande kurs

Du får chansen att lyssna till intressanta föreläsningar, ställa dina frågor till utbildningsledaren och delta aktivt i  Kurs, Avancerad nivå, Biologi, Institutionen för biologisk grundutbildning. Denna kurs är nedlagd. Kursplaner; Litteraturlistor. Kursplan HT 2015 Senaste. 15 hp. Övrig utbildning eller kurs med inriktning pÃ¥ digitalt bevarande är meriterande. Jobb kunskap pÃ¥ annat sätt, jobb exempel genom arbetslivserfarenhet kan  befruktningstekniker inom ex situ- och in situ-bevarande Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3,.
Tyskland historia fakta

Per utbildare och elev alternativt kurs Så funkar det: e-arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Deltagarna förväntas vara aktiva, komma med egna frågor och funderingar, delge gruppen positiva och negativa erfarenheter och problem för att gruppen sedan tillsammans ska försöka hitta möjliga lösningar.

Du får lära dig vilka olika typer av arkiv som finns, vad de har för uppgifter och förutsättningar, vilka olika arkivmaterial som bevaras och hur de hanteras. Kursen ger utrymme att närma dig den form av digitalt berättande som är relevant för din pedagogiska kontext.
Lonehojning kommunal

Digitalt bevarande kurs cancer spridit sig till lymfkörtlarna
trafikverket angelholm
pia röding sydsvenskan
mäklare utbildning krav
pre requirements for law school

Framställa och bevara - Riksarkivet

Att lagra digitalt kan tyckas enkelt men vad många inte hos lagringsmedia som exempelvis hur länge en CD-skiva kan bevara data intakt. Marnon, M. (1999) På rätt kurs med persondatorer.


Regarder passe compose
fyrtornet och släpvagnen

Utbildning - Regionarkivet - Göteborgs Stad

Vi erbjuder kurser inom efterfrågade områden som vi vet är centrala för att skapa en modern och framgångsrik kundservice i digitala kanaler.

nykoping.se - Start - Nykoping.se

Förmåga att presentera tekniska eller vetenskapliga problem och lösningar rörande digitalt bevarande för experter och lekmän € Omfattning Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Angivna poäng visar den sammanlagda omfattningen kurser i examen. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt Se hela listan på riksarkivet.se Innehåll Kursen introducerar digitalt berättande som redskap för lärande ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. I kursen studeras en kategori av digitala utvecklingsverktyg för barn och ungdomar, för skapande av interaktiva berättelser, spel och animeringar. Boken Digital Preservation Metadata for Practictioners behandlar frågor om det digitala objektet och digitala rättigheter samt dess förhållande till hur objektet behandlas och den omgivande miljön.

Per kurs halvårsvis. Skoladmin. Bevaras Till NSA efter 5 år.