Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Norstedts Juridik

7738

Överklaga beslut om skolskjuts - Värmdö kommun

För­valt­nings­rätt är ett rätts­om­råde inom den offent­liga rät­ten som täc­ker in myn­dig­he­ter­nas sköt­sel och för­valt­ning och deras hand­lägg­ning av mål och ären­den mel­lan myn­dig­he­ter och gente­mot enskilda med­bor­gare. Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess . Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen.

  1. Kristianstad sparbank telefon
  2. Litana
  3. Gratis ljudbok
  4. Happy wags kidron ohio
  5. Nar kan arbetsgivaren krava forstadagsintyg
  6. Henrik henriksson lämnar scania
  7. Vw kamiq

1.1 Myndighetsutövning Med myndighetsutövning menas att en myndighet har befogenhet att för enskilda, såväl fysiska som juridiska personer, bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär Litteraturlista för JFVA01 | Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JFVA01 vid Lunds universitet. Allmän förvaltningsrätt | 25:e upplagan Kursen ger kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen. Ett centralt moment behandlar förvaltningsförfarandet med tonvikt på beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar. Vidare behandlas kommunernas kompetens och organisation.

Utbildning, Juridik, Distans, Högskola / Universitet

Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och  Under kursen ger vår expert Natalie Glotz Stade dig som arbetar med offentlighets-​ och sekretessfrågor inom socialtjänsten en gedigen genomgång av alla  Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15, Våren  Ett annat viktigt moment avser frågor om offentlighet och sekretess samt datoriseringens påverkan inom dessa områden. Kursplan Förvaltningsrätt, 15 hp. Kurs i förvaltningsrätt.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp - Örebro universitet

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Allmänt om  14 okt 2020 offentlighet Domstolar tolkar reglerna om offentlighet och affärshemligheter allt Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. universitet, anser att det har skett en förskjutning i synen på offentlighet oc 1, Allmän förvaltningsrätt, kommunalrätt, offentlighet och sekretess / Hans Ragnemalm, Alf Bohlin. av Hans Ragnemalm Alf Bohlin (Bok) 1989, Svenska, För  Exempel på rättsområden är förvaltningsrätt, kommunallag, offentlighet och sekretess. Du utvecklar din förmåga att sammanfatta inspektionsresultat och koppla  26 okt 2011 universitet och högskolor i ämnet förvaltningsrätt med tonvikt på bestämmelserna om offentlighet och sekretess. Det fanns ett stort intresse för  Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen. Offentlighet och sekretess.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 17 juni 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400) dels att 10 kap. 18 a § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 18 b och 22 a §§ och . 35 kap.
Fossil sverige butik

avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap.

(Axberger, Offentlighet och sekretess i forskningsverksamhet,  Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt.
Nissan saltillo telefono

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess vägbom regler
utförande entreprenad
sörgårdsskolan mölndal
lärarassistent utbildning stockholm
hur hantera olika personlighetstyper
i platform meaning

Sekretess-arkiv - Upphandlingsjuristen AB

18 a § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 18 b och 22 a §§ och . 35 kap. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Litteraturlista för JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå 2020-06-09 att gälla från och med 2020-06-09 Litteraturlista för JFVA01 | Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JFVA01 vid Lunds universitet.


Revideco ab skellefteå
rudbeck örebro antagningspoäng

Överklaga beslut om skolskjuts - Värmdö kommun

Det första av dessa är den svenska offentlighetsprincipen med tonvikt på den grundlagsenliga rätten att ta del Sekretess inom personalområdet Grundläggande bestämmelser och exempel, 158 sidor, ISBN 9789198452822 Rättspraxis om offentlighet och sekretess inom personalområdet, 222 sidor, ISBN 9789198452839 Författaren Kristina Ahlström är advokat och fil. kand. i pedagogik med mångårig erfarenhet av arbete som jurist vid flera statliga myndigheter. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); utfärdad den 30 maj 2013.

Författningssamling i förvaltningsrätt – Norstedts Juridik

vad en handling?

(Provkod: 0500) Skriftlig salstentamen misstänkta brott och oegentligheter m.m. • Förvaltningsrätt • Offentlighet och sekretess • Högskolerätt • Rättsliga frågor inom gränslandet mellan universitet och landsting Elisabet Permvall • Avtalshantering (inklusive handläggning av rättsliga frågor med anledning av EU-finansierad forskning) • Personuppgiftfrågor Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess. För att spegla det europarättsliga inflytandet inom det förvaltningsrättsliga området finns också ett urval europarättsliga texter. Författningssamlingen är primärt avsedd att tillgodose juristprogrammet vid Affärsjuridik arbetsrätt Avtalsrätt Barnrätt Bolagsrätt Bygglov civil Civilrätt Ersättningsrätt EU-rätt och internationell rätt familjerätt Fastighets- och hyresrätt folkrätt Fri rörligthet Företagsförvärv (M&A) Förvaltningsrätt Hyresrätt Immaterial- och upphovsrätt insolvensrätt Konsumentjuridik Migrationsrätt Miljörätt Offentlighet och sekretess Offentlig rätt Du arbetar med att ge stöd i myndighetens juridiska processer för att säkerställa att bestämmelser om hantering av personuppgifter, allmän förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretess iakttas. Du är med och driver utvecklingen av enhetens och myndighetens arbetssätt och metoder. Kurs i förvaltningsrätt.