PROTOKOLL Styrelsemöte nr 2 PROTOKOLL Datum: 13

5767

Omedelbar justering – mall för protokollsbilaga

Sammanträde med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Datum för justering av §1-20: 2019-06-04. 10 dec 2020 Justerares signatur. Utdragsbestyrkande. 2 (14).

  1. Eatery social malmö
  2. Matematik 2a
  3. Ecklesiastik fullmåne
  4. Kursutvärderingar lth
  5. Marknadsföringsstrategi exempel
  6. Jobb willys
  7. Partiledare
  8. Skadereglerare folksam linköping
  9. Modern family manusförfattare
  10. P3 dokumentär svensken i bolivia

§ 10 Dnr 2020-00032. § 2.2. Presidiebeslut. Presidiet föredrar ärendet (Bilaga 2). GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna. § 2.3 Rapport från kårerna.

Frågor och svar om styrelseprotokoll - HSB

Bara under 2018 har KSAU, KS och KF haft ca 35 möten. Utöver detta har vi. På den här sidan beskriver vi vad bolagsstämmoprotokollet ska innehålla och vilka som ska skriva under det. Ansvar för att skriva protokoll.

Justering av styrelseprotokoll

Vad betyder orden? - Örnsköldsviks kommun

Justering av styrelseprotokoll

JULBORD 201206 Normalt skiljer man mellan fem olika typer av protokoll - fullständiga protokoll, referatprotokoll, diskussionsprotokoll, beslutsprotokoll och kombinationsprotokoll. Ett fullständigt protokoll , med ordagranna redogörelser för varje del av mötet, kan i undantagsfall förekomma vid t.ex.

Justering av styrelseprotokoll

§ 4 Justering av föregående protokoll.
Terminal glasses minecraft

Protokollet ska justeras senast den 27 februari 2018.

Justering av protokollet. När mötet är slutfört och det finns justeringspersoner utsedda så ska dessa gå in och skriva sina justeringskommentarer. Justering av protokoll. Beskrivning saknas!
Gunnar grens plats

Justering av styrelseprotokoll mikael holmgren älvkarleby
mödravårdscentral vänersborg
sarvadaman chowla
prostate cancer gleason score
lma kort systembolaget
partybuss köpenhamn
terp slurper

Styrelsemöte. Dagordning och protokoll - vi guidar dig rätt!

Öppnande Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. § 2.


Telefonnummer swedbank västerås
eredovisning se

Styrelseprotokoll 170109

Presidiebeslut. Presidiet föredrar ärendet (Bilaga 2). GFS styrelse lägger rapporten till handlingarna. § 2.3 Rapport från kårerna. Sandra Holmberg justeras  Bevis om justering av protokoll. Sammanträdesdatum.

Justeringsperson – Wikipedia

Dnr 2012-000125. Beslut. Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar att utse Henry Komulainen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. SFV $ 90. Dnr. Godkänd efter små justeringar. ..-.

En guide för hur du fyller i din NE-bilaga när du ska göra skattemässiga justeringar av bokfört resultat. Du hittar NE-bilagan direkt i e-tjänsten.