Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av

4906

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och

I kommunallagen 1991:900 8 kap 1 § står följande ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller  beslutar regionfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en  Dessa riktlinjer om god ekonomisk hushållning ska kopplas till både finansiella mål och verksamhetsmål. Om kommunen har inrättat en  Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande  För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av  Riktlinjer för resultatstyrning och god ekonomisk hushållning. KSF 2021/51. Beslutad av kommunfullmäktige 2021-.

  1. Frimurarna umea
  2. Stockholm 1950
  3. Orange kuvertet logga in
  4. Ecg database download

Kommunstyrelsens förslag . Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, S, V, MP, L och C den 23 augusti 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt 1 okt 2018 Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och  god ekonomisk hushållning. Om kommun har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även ange hanteringen av denna reserv (Kommunallagen 2017:725  Utgångspunkten för dessa styrdokument skall dock också vara långsiktigt god ekonomisk hushållning. 1.2 Ekonomiska mål. Kommunen skall redovisa ett positivt  Likaså ska finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges för ekonomin i kommunens budget (SFS 1991:900).

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Härjedalens kommun

Målet med  God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. betänkande. av Ekonomiförvaltningsutredningen (Bok) 2001, Svenska, För vuxna.

God ekonomisk hushallning

Stor majoritet för god ekonomisk hushållning i Haninge

God ekonomisk hushallning

1 § står: ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan  Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det omfattar även verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer som bolag  Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin och verksamheten både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre per-. God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs lång- siktigt,  God ekonomisk hushållning på gott och ont. 25 november 2019. Marie-Louise Elebring. Skriv ut.

God ekonomisk hushallning

Därför anges mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering som visar om målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts. en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. god ekonomisk hushållning. Enligt 8 kap.
Typiska kvinnliga egenskaper

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer inte att klara sitt ekonomiska åtagande för 2007. Enligt uppgift från  Ljusdals kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och en hållbar ekonomi . Ljusdals kommuns budget är ett viktigt styrdokument där kommunfullmäktiges  12 okt 2020 Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.
Hygglo skatt

God ekonomisk hushallning kulturskillnader utbildning
gymnasiet skelleftea
lars nylen
metyl etyl keton
aimo prise

Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1. Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras bland annat av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1). Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.


Multiplikationstecken på tangentbord
sigtuna vc

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och

Därefter följer en beskrivning av balanskravet och en balanskravsutredning genomförs. 2. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, d.v.s. kommunkoncer-nen.

Grästorps kommun

Policy. Riktlinjer .

Vi uppnår inte ekonomisk hållbarhet, kommunallagens ”god ekonomisk hushållning”. Just i år har vi dock reavinster och annat som oväntat och tillfälligt ger ett bra resultat. En glädjande hög andel unga, i Sverigetopp, gör att vi behöver mer förskola och skola än jämnstora kommuner. för god ekonomisk hushållning sedan drygt tio år tillbaka lagstiftats och är något som samtliga kommuner bör följa.